در مراحل تولید این نوع کاغذ، علاوه بر اینکه هیچ نوع ماده سلولزی استفاده نمی شود و هم­چنین از آب در هیچ کدام از مراحل تولید استفاده نمی­گردد، صرفه جویی قابل ملاحظه ای در حفظ منابع آبی صورت می­پذیرد. این در حالی است که برای تولید هر واحد کاغذ غیر سنگی بیست واحد آب مصرف می­گردد. این حقیقت بر همگان واضح و روشن است که قطع درختان آسیب­های جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد می نماید و ما خرسندیم که با تولید کاغذ سنگی قدمی هرچند کوچک اما واقعی در حمایت و حفظ محیط زیست برداشته ایم.