کلیه ماشین آلات خط تولید کاغذ سنگی شرکت صبا کاغذ با مشارکت علمی شرکت George Kelis کانادا و واحد R80 شرکت صبا کاغذ تهیه گردید.

کلیه فرآیندهایی که بصورت مستقیم با فرآیند تولید محصول سروکار دارند در این واحد صورت می پذیرد. یکی از دغدغه های تولید استفاده از ماشین آلات بروز در فرآیند تولید جهت دستیابی به کیفیت مطلوب در کنار کاهش ضایعات و سرعت ساخت می باشد.

این رویکرد سبب می گردد تا محصول نهایی علاوه بر کیفیت از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد.

فرآیند تولید به اختصار شامل مراحل زیر می باشد :