امروزه شرکتهایی که توانایی بیشتری در منطبق کردن استراتژیهای بازاریابی خود با تغییرات پویا و جهانی بازار را دارند سریعتر و بهتر از رقبای خود می توانند ضریب رقابتی خود را تقویت کرده و آن را حفظ نمایند.

در جهان امروز برترین توانایی شرکت در دسترسی به اطلاعات درست و موثق در کمترین زمان و از معتبرترین کانال هاست.

با توجه به تاثیر مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در بازار، متغیرهای زیادی وجود دارند که هر کدام تاثیر خاص خود را در بازار دارند.

تیم موفق بازاریابی در مورد اینکه چطور مشتری در مورد کالاهای جدید یا تاکتیک تجاری خاص عکس العمل نشان می دهد بسیار می اندیشد و عکس العمل دیگر نقش آفرینان بازار را در برابر تغییرات استراتژیک شرکت در نظر می گیرد.

ما نیازهای اصلی مشتری را میدانیم. محصولی کارا، با کیفیت بالا و قیمت مناسب.

واحد فروش همواره سعی در برقرار کردن ارتباطی مستحکم با مشتریان خود دارد . ما معتقدیم که صداقت اولین رکن هر ارتباط سازنده ای است و همواره بر اعتقاد خود استواریم.

این واحد علاوه بر دریافت سفارشات ،شناسایی و درک نیازهای مشتریان سعی در ارائه بهترین راهکارها برای ایشان نموده است. بدین صورت که با آنالیزی دقیق از خواست مشتری ، محصولی ارائه میکند که در بهترین کیفیت ، بدون کثرت و یا نقصان در محتوا، مشتری را سریعا به نتیجه برساند.

اهداف

مشارکت در تدوین استراتژی و اهداف فروش محصولات شرکت در بازار

تهیه و تدوین برنامه‎های عملیاتی فروش با توجه به استراتژی بازار و ظرفیت و امکانات تولید..

نظارت بر انجام عملیات مربوط به اخذ سفارش.

هدایت فرایند فروش و انجام عملیات مربوط به تصدی و اجرای فروش، از لحظه اخذ سفارشات تا زمان تحویل به مشتریان.

انجام هماهنگی با واحدهای ذیربط به منظور حصول اطمینان از تحویل به موقع و بهینه سفارشات اخذ شده.

نظارت بر فرایند برقراری ارتباط با مشتریان به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز.

برنامه ریزی در راستای جمع آوری نظرات، پیشنهادات و انتظارات مشتریان در مورد محصولات و خدمات شرکت.

نظارت بر فرایند تهیه و تدوین قراردادهای فروش.

رصد نمودن مشتریان خارجی وشرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی.