تمامی محصولات بر اساس استانداردهای تدوین شده جهانی کنترل می شود. عمده ترین آزمون هایی که بر روی محصولات نهایی صورت می گیرد به شرح زیر است.

رصد نمودن مشتریان خارجی وشرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی

تست ضخامت

ما برای اندازه گیری ضخامت محصولات خود از دستگاه ضخامت سنج اولتراسونیک استفاده می کنیم. ضخامت قسمت های مختلف  با استفاده از این دستگاه اندزاه گیری می شود که بر اساس معیارهای استاندارد ASTM به دقت کنترل می شود.

 

بازدید ظاهری

تمامی محصولات پس از تولید توسط پرسنلی مجرب و آموزش دیده کنترل کیفیت از لحاظ مشخصات ظاهری و اشکالات احتمالی روی سطوح داخلی و خارجی محصول مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.

تست رنگ

مطابق با استانداردهای بین المللی، هر نوع از کاغذ می بایست در بازه ی استانداردی از رنگ تولید شود. رنگ نهایی باید ثابت بوده و از نظر دیداری مطابق با استاندارد باشد.

تست صافی سطح

کاغذهای نوشتاری، کاغذهای تغذیه پرینتر، کاغذهای بهداشتی و … هر یک صافی سطح متفاوتی خواهند داشت. در این مرحله، صافی سطح مطابق با استاندارد ملی ایران و استانداردهای جهانی مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.