نسخه جدید سایت شرکت رز کاغذ زرین محلات افتتاح شد.

این نسخه با توجه به نظرات کاربران و با استفاده از آخرین فناوری های وب طراحی و اجرا شده است.